Dobrodošli na Tedenet portal

Molimo vas da pročitate Tedenet - Opšti uslovi korišćenja. Pristupom ili upotrebom Tedenet internet portala, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog portala.

Tedenet doo, kao autor/vlasnik/menadžer portala Tedenet.com (u daljem tekstu Tedenet), zadržava pravo izmjene i dopune sadržaja ovog portala, što uključuje i: opšte uslove korišćenja, politiku privatnosti, uslove kupovine, politiku kolačića i načine plaćanja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na stranicama ovog portala i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Vi ste ponuđač/vlasnik sadržaja koji objavite na ovom portalu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, proizvodima/uslugama/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila.

Vi kao posjetilac/korisnik ste dužni pročitati uslove i pravila upotrebe ovog portala, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica Tedenet portala smatra potpunim prihvatanjem svih uslova i pravila. Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga Tedenet portala, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači.

Ukoliko smatrate da Tedenet treba neke izmjene ili dopune uslova i pravila, kontaktirajte nas.

Opšti uslovi korišćenja

Prilikom korišćenja internet portala “Tedenet” vlasništvo preduzeća “Tedenet” D.o.o. Šekovići (u nastavku teksta: davalac usluge), važe sljedeći uslovi odnosno ograničenja:

1. Odgovornost za sadržaj internet portala

Davalac usluge nastoji neprestano osigurati kvalitet, tačnost i blagovremenost podataka i usluga na svom internet portalu.

Odgovornost davaoca usluge za neugodnosti ili štetu koji bi korisnicima nastali zbog mogućih netačnih, nedovoljnih ili na bilo koji način neprikladnih podataka odnosno usluga na svojm internet portalu, u cijelosti je isključena.

Davalac usluga korisnicima ne garantuje za tačnost odnosno prikladnost podataka i drugih usluga na svojim službenim stranicama.

 

2. Obuhvat korišćenja i prava intelektualnog vlasništva

Korisnikom se smatra svako lice koja koristi internet portal bez obzira na to koristi li je besplatno ili kao pretplatnik.

Korisnici su upoznati sa sledećim činjenicama:

 • Da su znakovi „Tedenet“ zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima;
 • Autorska zaštita internet portala Tedenet, njegovih pojedinačnih zbirki podataka i pojedinačnih jedinica u zbirkama, koje su dostupne korisnicima, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima;
 • Kod pojedinačnih dijelova internet portala Tedenet, koje imaju značaj autorskog djela, korisnicima je dopušteno korišćenje samo za vlastite potrebe. Svi drugi oblici daljnje distribucije, posredovanja odnosno omogućavanje korišćenja trećim licima izričito su zabranjeni;

Navedena zabrana odnosi se na sve oblike korišćenja koji prelaze okvire vlastitih potreba, a naročito su zabranjeni sljedeći postupci:

 • korišćenje znatnih dijelova portala i podataka portala;
 • korišćenje podataka u suprotnosti s njihovim uobičajenim korišćenjem ili na način, koji bi mogao povrijediti interese davaoca (npr. upotreba pročišćenih tekstova preko okvira vlastitih potreba korisnika, sistematično i ponovljeno korišćenje neznatnih dijelova podataka, itd.)
 • uklanjanje ili zamjenjivanje znakova internet portala “Tedenet”, kad se samo oni javljaju na pojedinačnim podacima.

U slučaju nepropisne upotrebe sadržaja internet portala od strane pojedinog korisnika imena davalac usluge privremeno će ga blokirati te o nepropisnoj uporabi obavijestiti pretplatnika. Korisnik odgovara davaocu usluge za svu moguću štetu koja bi davaocu usluge nastala radi kršenja, u ovom poglavlju, određenih obveza odnosno ograničenja.

3. Postupak s korisničkim i poslovnim nalogom

Korisnik odnosno pretplatnik odgovoran je za štetu nastalu pri eventalnoj zlopotrebi korisničkog i poslovnog naloga i lozinke od strane neovlaštenog korisnika odnosno treće osobe.

Korisnik mora u slučaju saznanja za činjenice koje ukazuju na mogućnost zlopotrebe korisničkog i poslovnog naloga i/ili lozinke, bez odlaganja obavijestiti davaoca usluge.

Davalac usluge ima pravo da u slučaju sumnje u zloupotrebu korisničkog i poslovnog naloga i lozinke blokira njihovu daljnju primjenu i o tome odmah obavjesti korisnika usluge.

U slučaju kršenja odredbi ovog poglavlja, davalac usluge ima pravo ograničiti ili prekinuti upotrebu internet portala Tedenet za pojedini korisničnki i poslovni nalog.

 

4. Povezanost na internet portal

Povezivanje na internet portal Tedenet-a dopuštene su pod sljedećim uslovima:

 • da se ne ukloni ili sakrije oglas, znak o pridržavanju autorskih prava ili drugih obavještenja na toj stranici
 • da se povezivanje na zahtjev Tedenet-a ukloni.

 

5. Povezanost na druge internet stranice

Internet portal Tedenet može biti povezan na druge internet stranice, koje nisu održavane od strane Tedenet-a. Tedenet za sadržaj tih stranica ne odgovara.

 

6. Korišćenje internet portala Tedenet

Pri korištenju internet portala Tedenet, korisnici moraju u cijelosti poštovati relevantne odredbe ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, opštih uslova poslovanja te uslova korišćenja.

 

7. Način korišćenja internet portala “Tedenet”

Za osnovni pristup na internet portalu “Tedenet”, korisniku je potrebno:

 • personalni kompjuter, tablet ili telefon
 • veza na internet
 • instaliran standardni internet pretraživač
 • za korišćenje svih usluga portala treba validna email adresa i korisnički nalog

Za korišćenje svih usluga portala pored prethodno navedenog potrebno je:

 • validna email adresa
 • korisnički nalog na Tedenetu

 

8. Dostupnost internet portala “Tedenet”

Davalac usluge održava internet portal “Tedenet” tako da je dostupana, u pravilu, 24 sata na dan, sve dane u godini. Davalac usluge pridržava pravo da pri sumnji na zlopotrebu, koja znači nepoštovanje točke 4.3. Opštih uslova, ograniči ili prekine korišćenje internet portala “Tedenet” za pojedino korisničko ime i poslovni nalog. U svrhu kvalitetnog korišćenja internet portala “Tedenet” pretplatnik odnosno korisnik obvezuje se da će se pri pristupu i korištenju internet portal “Tedenet” pridržavati svih uputa i drugih pravila korišćenja u skladu sa Opštim uslovima kupovine.

Davalac usluge nastoji cijelo vrijeme osigurati tehničke uslove koji korisnicima omogućavaju neometano korišćenje internet portala “Tedenet”. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, davalac usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti internet portala.

Odgovornost davaoca usluge za moguću štetu ili neugodnost, koja bi zbog tehničkih razloga pretplatniku odnosno korisniku nastala zbog prekida rada internet portala “Tedenet” odnosno otežanog pristupa do njega, u cijelosti je isključena.

Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za bilo kakvu štetu, kašnjenje ili nedostatke koji su posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

 

9. Postupanje s korisničkim imenom i poslovnim nalogom za pristup internet portalu Tedenet

Pretplatnik odgovara za štetu davalacu usluge za moguću zloporabu korisničkog imena odnosno lozinke od strane neovlaštenih korisnika odnosno trećih lica.

Pretplatnik je dužan, u slučaju da sazna za razloge koji upućuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili lozinke, o tome odmah obavijestiti davaoca usluge.

Nenamjerni propust ili kašnjenje u ostvarivanju prava, koje je uzrokovano od strane privrednog društva “Tedenet” d.o.o., nije temelj za ukidanje prava iz ovog ugovora.