T-agenti – stručna podrška vašem online poslovanju

Potrebna vam je pomoć pri razvoju vašeg on-line poslovanja i web shopa. Potrebno vam je stručno lice za obavljanje poslova od kreiranja web shop-a, osnovnog podešavanja i održavanja, pa sve do razvoja vaših online kanala za promociju i prodaju.
Na pravom ste mjestu. T-agenti vam mogu pružiti kompletnu podršku vašem online poslovanju.

T-Agent Paketi podrške
Ekspres Start Standard Plus
20 BAM 1/h
 • jednokratni dolazak na adresu
 • osnovno podešavanje web shopa
 • postavljanje do 10 stavki u ponudu shopa
50 BAM mjesecno
 • podešavanje i održavanje web shopa
 • postavljanje do 20 stavki u ponudu shopa
  (profesionalna obrada fotografija)
 • menadžment socijalnih mreža
 • korisnička podrška tokom radnom vremena 8-16h
200 BAM mjesecno
 • podešavanje i održavanje web shopa
 • postavljanje do 100 stavki u ponudu shopa
  (profesionalna obrada fotografija)
 • menadžment socijalnih mreža
 • korisnička podrška tokom radnom vremena 8-16h
 • menadžment promotivnih kampanja
 • izvještavanje i analiza
300 BAM mjesecno
 • podešavanje i održavanje web shopa
 • postavljanje do 200 stavki u ponudu shopa
  (profesionalna obrada fotografija)
 • menadžment socijalnih mreža
 • korisnička podrška tokom radnom vremena 8-16h
 • menadžment promotivnih kampanja
 • izvještavanje i analiza
 • komunikacija sa kupcima

Imate dodatnih pitanja i nejasnoća? Kontaktirajte nas za više informacija

Budite Vi T-agent – napravite korak

Pokrenite vašu online zajednicu i pružite mogućnost svakom prodavcu da predstavi svoje proizvode i usluge online i povežite ga sa kupcima. Iskoristite svoja znanja, vještine kao i mogućnosti koju vam pruža Tedenet platforma i ponudite ih kao svoju uslugu.

 • Kreirajte web shop za prodavca
 • Fotografišite i postavite proizvode I usluge
 • Upravljajte web shop-om i web prodajom
 • Upravljajte društvenim mrežama
 • Reklamirajte prodavce

Ko može biti T-agent:

T-agenti mogu biti pravna i fizička lica, agencije, web dizajneri, menadžeri društvenih mreža, itd.

Kako se registrovati kao T-agent?

Da bi se registrovali kao T-agent dovoljno je da kreirate lični profil i čekirate opciju "prijavi me za T-agenta”. Pogledajte detaljno uputstvo u priručniku Kako postati T-agent

Kako uspostaviti saradnju sa prodavcima?

U osnovi postoje dva načina. Prvi način jeste da se registrujete na Tedenet platformi kao T-agent kako bi prodavci mogli da vas kontaktiraju i zatraže vaše usluge. Drugi način jeste da vi kontaktirati prodavce i ponudite im svoje usluge. Više informacija Kako kontaktirati prodavce možete pogledati na strani webinari: https://tedenet.com/welcome/webinars - webinar 3.

Web shop na Tedenet.com je besplatan, Ponudite prodavcima uslugu kreiranja i upravljana web shopom kao vašu uslugu.

Koje mogućnosti, bonuse, zarade imate na Tedenet.com

Prihodi za T-agente

Vi, kao T-agent možete ostvariti prihode i bonuse na nekoliko načina:

 • T-agent paketi
 • Bonusi od reklamiranja
 • Bonusi od klijenata
 • Bonusi od pretplatničkih paketa (USKORO)

T-agent moduli

T-agenti treba da pomognu prodavcima u radu i razvoju online poslovanja. od kreiranja web shop-a i osnovnog podešavanja pa sve do razvoja online kanala za promociju i prodaju  proizvoda i usluga.

Ekspres paket

20 KM/1h T-agent na vašoj adresi

 • Kreiranje web shop-a i osnovno podešavanje (web shop)
 • Postavljanje proizvoda i/ili usluga (do 20 proizvoda)                

Start paket

50 KM mjesečno

 • Kreiranje i osnovno podešavanje ( web shop)                          
 • Postavljanje proizvoda ili usluga ( do 20 proizvoda i/ili usluga profesionalna obrada fotografija)    
 • Održavanje web shop-a
 • Korisnička podrška radnim danima od 8 do 16h        

 

Standard paket

200 KM mjesečno

 • Osnovno podešavanje (web shop/društvene mreže)                               
 • Fotografisanje i postavljanje proizvoda I usluga                        
 • Upravljanje web shop-om I društvenim mrežama                     
 • Komunikacija sa kupcima                                  
 • Online promocija proizvoda i usluga                             
 • Izdvojeni prikaz web shop-a na Tedenetu                    
 • Upravljanje plaćenim reklamiranjem                                                           
 • T- paketi (prihvat kartica)                    
 • Korisnička podrška radnim danima od 08 do 16h                      
 • Izvještavanje i analiza                         

                   

Plus paket

300 KM mjesečno

 • Osnovno podešavanje (web shop/društvene mreže)                               
 • Fotografisanje i postavljanje proizvoda i usluga                        
 • Upravljanje web shop-om i društvenim mrežama
 • Razvoj kanala za promociju i prodaju                            
 • Komunikacija sa kupcima                                  
 • Online promocija proizvoda i usluga                             
 • Izdvojeni prikaz web shop-a na Tedenetu                                                                                
 • T- paketi (prihvat kartica na web shop-u)                     
 • Korisnička podrška radnim danima od 08 do 16h  
 • Izvještavanje i analiza          

Ukoliko imate neke od dodatnih vještina koje će upotpuniti vaše usluge, obavezno navedite na svom profilu a mi ćemo pronaći način da vaše vještine stignu na pravu adresu.

NAPOMENA: Ukoliko imate direktan dogovor sa prodavcem po pitanju T-agent paketa, u tom slučaju prodavac gubi pravo na bonuse predviđene T-agent paketima.

Bonusi od reklamiranja

T-agent ukoliko je fizičko lice, ostvaruje pravo na bonus u iznosu od 20 % od sredstava koje plaća njegov klijent za reklamiranje na Tedenet.com. Ukoliko je T-agent pravno lice ostvaruje bonus od 30%.

Bonusi od klijenata

 • Za svaki novi web shop koji kreirate za svog klijenta, dobijate jednokratni bonus od 50 KM za reklamiranje koje možete naplatiti kroz reklamiranje vašeg klijenta. Pogledajte detaljno u nastavku.
 • Za svakog klijenta dobijate 5 KM mjesečnog bonusa za svaki mjesec sve dok je vaš klijent aktivan. Mjesečni bonus možete naplatiti kroz reklamiranje vašeg klijenta. Pogledajte detaljno u nastavku teksta

Primjer. Primjer: U martu dobijete 2 klijenta. U aprilu vam je dostupan bonus od 100 KM za dva klijenta a u maju i svim sledećim mjesecima dok su aktivni klijenti dobijate po 5 KM svaki mjesec.

Kada T-agent ne ostvaruje pravo na bonuse?

Vi (T-agent) ne ostvarujete pravo na bonus kada imate samo jednog klijenta. Da bi ostvarili bonus potrebno je da imate dva ili više klijenata

Kako T-agent može naplatiti bonus na Klijente?

Kada jedan od vaših klijenata želi da se reklamira na Tedenet.com (baner, izdvojeni proizvod, izdvojena usluga, izdvojeni web shop) sredstva može direktno uplatiti vama (T-agentu) koji može iskoristiti svoj stečeni bonus. Ili ukoliko vaš klijent uplati na Tedenet račun, Tedenet doo će isplatiti vama sredstva na vaš račun u visini ostvarenog bonusa umanjenog za troškove bankarske transakcije i zakonom predviđene troškove

U bonus koji tedenet vama isplaćuje je uključen bonus koji je ostvaren u ranijem periodu i bonus na reklamiranje.

Ukoliko je iznos uplaćenih sredstava od strane vašeg klijenta manji od ukupnog iznosa bonusa, u tom slučaju će Tedenet izvršiti uplatu sredstava samo u iznosu uplaćenih sredstava od strane klijenta za reklamiranje umanjen za troškove bankarske transakcije. Npr Vi (T-agent) imate na raspolaganju bonus od 50 KM a vaš klijent uplati sredstva u iznosu od 30 KM za reklamiranje. Tedenet doo će uplatiti sredstva u iznosu od 30 KM umanjenom za troškove bankarske transakcije i zakonom predivđenih troškova). Preostali bonus možete naplatiti kroz druga reklamiranja vaših klijenata.

Vi, (T-agent) ostvarujete dodatni bonus na reklamiranje kada vaš klijent uplacuje veći iznos sredstava od raspoloživog bonusa koji imate na raspolganju  tako što se na razliku između bonusa i uplaćenih sredstava klijenta za reklamiranje obraćuna dodatnih 20% u vašu korist.

Primjer 1. Imate ostvaren bonus u iznosu od 50 KM a klijent je uplatio sredstva u iznosu od 100 KM za reklamiranje, razlika je 50 KM na kojih se obračunava 20 % provizije koja ide u vašu korist (u ovom slučaju 10 KM). Tako je ukupan iznos sredstava koja ćete ostvariti u ovom slučaju 60 KM.

Primjer 2.- Imate ostvaren bonus u iznosu od 10 KM a kijent je uplatio sredstva u iznosu od 100 KM za reklamiranje, razlika je 90 KM na kojih se obračunava 20% provizije koja ide u vašu korist ( u ovom slučaju je 18 KM). Tako je ukupan iznos sredstava koja ćete ostvariti u ovom slučaju 28 KM

Napomene

Kada T-agent gubi pravo na mjesečne bonuse

Vi (T-agent) gubite pravo na mjesečne bonuse od klijenta u situaciji kada web shop klijenta nije aktivan u periodu od 3 mjeseca i u tom period ne vrši nikakvu aktivnost prodaje ili promocije. Ukoliko web shop vašeg klijenta postane ponovo aktivan, dužni ste obavijestiti Tedenet.com da je klijent aktivan kako bi se opet aktivirao bonus za određenog klijenta. Za svakog klijenta se posebno ostvaruje mjesečni bonus.

Kada se T-agentu oduzima prikupljeni bonus

Prikupljeni bonus se poništava na kraju kalendarske godine s tim da se decembarski bonus prenosi u sledeći godinu.

Bonusi od pretplatničkih paketa  USKORO

 

Dodatne informacije

Da li T-agent može u sopstvenoj režiji sklopiti ugovor sa klijentom?

Vi (T-agent) možete u sopstvenoj režiji sklopiti ugovor sa kijentom po osnovu svakog T-agent modula ili na način koji je u interesu prodavca. U tom slučaju prodavac gubi pravo na bonuse koji su predviđeni T-agent paketima kao što je: pretplata, izdvojeni web shop, izdvojeni proizvod, izdvojena usluga, baner, upravljanje plaćenim reklamiranjem itd.) a vi zadržavate pravo na bonuse od klijenata i bonuse od reklamiranja[e][f]

Da li T-agent može kreirati svoj cjenovnik prema klijentima?

Vi kao T-agent možete samostalno kreirati cjenovnik prema klijentima. S tim da je preporuka da vodite računa o cijenama kako ne bi izgubili svoje klijente.

Kako T-agent u ime klijenta postavlja izdvojeni web shop, izdvojeni proizvod ili uslugu, top akcije na početnu stranu?

Pošaljite nam email na support@tedenet.com u kojem treba navesti koji web shop, proizvod, uslugu, akciju je potrebno istaknuti na početnu stranu i iznos bonusa koj namjeravate iskoristiti.

Npr: T-agent (vaše ime i prezime), web shop ( https://tedenet.com/demo), 30 bonusa.

NAPOMENA: Vodite računa da vaš zahtijevani iznos ne prelazi raspoloživi iznos bonusa.

Šta ako T-agent samo zna da kreira web shop?

U tom slučaju drugi T-agenti će preuzeti vaš dio obaveza i biće plaćeni u skladu sa njihovim angažmanom.

Kada prodavac nema pravo na bonuse u skladu sa ponuđenim paketima?

Ukoliko je aranžman između T-agenta i prodavca u privatnoj režiji prodavac nema pravo na bonuse u skladu sa paketom koji su izabrani i koji su navedeni na strani usluge. Kao što je npr. Izdvojeni web shop, izdvojeni proizod ili usluga, pretplatnički paketi i td.

Tabelarni prikaz primjera mogućnosti ostvarivanja prihoda na osnovu T-agent paketa i bonusa

Primjer mogućeg ostvarivanje prihoda T-agenta po osnovu bonusa na klijente za godinu dana

 

 

Broj mjeseci

Mjesečni bonus

Ukupno mjeečni bonusi

Jednokratni bonus

Ukupno

 

2 firme

12

10 KM

120 KM

100 KM

220 KM

 

3 firme

12

15 KM

180 KM

150 KM

330 KM

 

5 firmi

12

25 KM

300 KM

250 KM

550 KM

Primjer mogućeg ostvarivanje prihoda T-agenta po osnovu provizije od reklamiranja klijenata

20% od reklamiranja klijenata - fizička lica

30% od reklamiranja klijenata- pravna lica

Primjer mogućeg ostvarivanje prihoda po osnovu T-agent modela start

 

 

Broj mjeseci

Paket start (50 KM)

Ukupno

 

1 firma

12

50 KM

600 KM

 

 

 

 

+ bonusi

 

3 firme

12

150 KM

1800 KM

 

 

 

 

+bonusi

 

5 firmi

12

250 KM

3000 KM

 

 

 

 

+bonusi

Primjer mogućeg ostvarivanje prihoda po osnovu T-agent modela standard

 

 

Broj mjeseci

Paket standard (200 KM)

Ukupno

 

1 firma

12

200 KM

2400 KM

 

 

 

 

+bonusi

 

3 firme

12

600 KM

7200 KM

 

 

 

 

+bonusi

 

5 firmi

12

1000 KM

12000 KM

 

 

 

 

+bonusi

Primjer mogućeg ostvarivanje prihoda po osnovu T-agent modela standard plus

 

 

Broj mjeseci

Paket standard plus (300 KM)

Ukupno

 

1 firma

12

300 KM

3600 KM

 

 

 

 

+bonusi

 

3 firme

12

900 KM

10800 KM

 

 

 

 

+bonusi

 

5 firmi

12

1500 KM

18000 KM

 

 

 

 

+bonusi