O nama

Tedenet je samouslužni, besplatni portal za Vaš biznis ili za Vas, ukoliko želite biti viđeni ili pronaći šta vam je potrebno. Ideja koja se krije iza Tedeneta je krajnje jednostavna:

“Kreirati alat koji će spojiti prodavce, kupce i poslovne partnere na jednom mjestu.”

Portal je nastao 2009. godine, kao potreba da se odreguje na problem zapošljavanja mladih na regiji Birač (Bosna i Hercegovina). Primarni cilj portala je bio da mladi ljudi u ruralnim sredinama mogu lako doći do informacija o dostupnim radnim mjestima koje bi bile objavljene na portalu. Sekundarni cilj je bio da mala i srednja preduzeća sa teritorije Birča mogu imati svoju internet prezentaciju. No, sada je vrijeme za korak naprijed!

Misija

Baveći se problematikom zapošljavanja, kao i problematikom nedostatka informacija o poslovanju malih i srednjih preduzećima na teritoriji Birča, kao i same Bih-a, odlučili smo se za korak naprijed i kreirati proizvod koji će pomoći u riješavanju pomenutih problema. Tako je nastala naša misija:

“Kreirati mjesto Vašeg poslovanja na Internetu, sa kompletnom podrškom poslovanju.”

Ciljevi

Vodeći se našom misijom i željom da pomognemo kako riješavanju problema nezaposlenosti, te problema poslovnje saradnje utvrdili smo sledeće ciljeve:

  • kreirati jednostavan alat koji će pomoći u promociji i prezentaciji malih i srednjih preduzeća i to potpuno besplatno,
  • kreirati alat koji će omogućiti lakšu kolaboraciju sa postojećim poslovnim partnerima i lakši pronalazak parntera,
  • kreirati alat koji će omogućiti pravovremene informacije o punudi i potražnji za vašim proizvodima i uslugama,
  • lakše pronalaženje slobodnih radnih mjesta i dostupnost CV (radnih biografija),
  • lakše pronalaženje proizvoda i usluga.