Udruženje građana za pomoć osobama sa invaliditetom "JEDNAKOST"

Udruženje građana za pomoć osobama sa invaliditetom "JEDNAKOST"

  • Udruženja, fondacije i neformalne organizacije

tedenet.com/ug-jednakost

Postavite pitanje

Niste prijavljeni!

Prijavi se ili Registruj se da biste postavili pitanje
ili idite na kontakt stranu

O nama

Udruženje građana za pomoć osobama sa invaliditetom ,,JEDNAKOST,, Milići osnovano je 09.07.2007.god. na inicijativu nekoliko roditelja djece sa posebnim potrebama.

PREDSJEDNICA UO(osnivač): Tatjana Malikanović

SEKRETAR:Mladen Sekulić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:Milutin Jovanović

CILJEVI UDRUŽENJA:Pružanje podrške osobama sa invaliditetom u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstva,socijalne zaštite,obrazovanja,zapošljavanja,rehabilitacije,te stvaranje uslova za potpunu integraciju osoba sa invaliditetom.

ČLANSTVO: Član Udruženja može biti fizičko(starije od 16.godina) i / ili pravno lice koje potpiše izjavu da prihvata Statut Udruženja.Na Prvoj redovnoj Skupštini Udruženja članovi su donijeli odluku da se ne uvodi novčana članarina,tj.članarina se ne plaća.Za dvije godine rada Udruženje ima 63 člana od toga 33 je roditelja djece ometene u razvoju,a 30 su građani Milića koji svojim članstvom žele pružiti podršku našim ciljevima

Industrija
Udruženja, fondacije i neformalne organizacije
Veličina komapnije
do 10 zaposlenih
  • Kontakt
  • E-Mail
    ugjednakost@gmail.com
  • Telefon (Fiksni)
    066/674-889
Podijelite putem