Savez inovatora Republike Srpske

Savez inovatora Republike Srpske

 • Ostalo

tedenet.com/savez-inovatora-republike-srpske

Postavite pitanje

Niste prijavljeni!

Prijavi se ili Registruj se da biste postavili pitanje
ili idite na kontakt stranu

O nama

Savez inovatora Republike Srpske je počeo sa radom u novembru 2004. godine i osnovan je u skladu sa Zakonom o udruženjima i Fondacijama Republike Srpske. Savez deluje kao pravno lice i neprofitno udruženje. Vizija Da se Republika Srpska razvija kao inovaciono društvo, čija je izgradnja zasnovana na savremenim znanjima, istraživanjima i primjenjenim tehnološkim inovacijama. Misija Savez inovatora Republike Srpske je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje, koga čine udruženja inovatora i pojedinci sa prostora Republike Srpske (RS), čiji je osnovni cilj da objedini i usmeri zajedničke napore radi: razvijanja profitno-inovatorske djelatnosti u Republici Srpskoj i izgradnje inovacijsko-profitne Republike Srpske. Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez inovatora Republike Srpske ima sljedeće zadatke: * Inicira i utiče, preko institucija vlasti na izradu i donošenje strategije inovatorske djelatnosti podržane odgovarajućim mjerama ekonomske politike RS, * Inicira donoženje zakona o inovacionoj djelatnosti i formiranje infrastrukture za podršku inovacija, * Podstiče, razvija i populariše inovatorsku djelatnost, * Angažuje se na omasovljenju članstva, u privrednim i društvenim djelatnostima, obrazovnim ustanovama i drugim sredinama – formiranjem udruženja, klubova, sekcija i sličnih organizacija, * Podstiče, pomaže i osposobljava svoje članstvo za inovatorsko stvaralaštvo, da može samostalno procjeniti originalnost inovacije, komercijalnost i način zaštite autorstva, * Pomaže članovima pri zaštiti inovacija , njihovoj realizaciji, atestiranju i marketingu, * Organizuje izložbe, sajmove, savjetovanja, seminare, javne tribine i druge oblike promocija inovatorstva, * Organizuje posjete i učešće svojih članova na izložbama i sajmovima i sličnim manifestacijama u RS, BiH i inostranstvu.
Industrija
Ostalo
Veličina komapnije
do 10 zaposlenih
 • Kontakt
 • E-Mail
  info@savezinovatorars.org
 • Telefon (Fax)
  +387 51 461 200
 • Telefon (Fiksni)
  +387 51 461 200
Podijelite putem