Psihološko savjetovanje Krnetić

Psihološko savjetovanje Krnetić

  • Ostalo

tedenet.com/psiholosko-savjetovanje-krnetic

Postavite pitanje

Niste prijavljeni!

Prijavi se ili Registruj se da biste postavili pitanje
ili idite na kontakt stranu

O nama

Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini, Psihološko savjetovanje Krnetić (PSK) posvećeno je rješavanju psiholoških problema i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva svojih korisnika kroz primjenu kratkog i efikasnog psihološkog savjetovanja sa dugoročnim efektima. Locirano u Banjoj Luci, PSK omogućava kontinuiranu psihoterapiju i koučing za pojedince, parove i grupe, kao i savjetovanje profesionalaca kroz superviziranje njihove savjetodavne prakse. Psihološki pristup koji primjenjujemo u PSK zasnovan je na kognitivno-bihejvioralnoj terapiji (KBT) i racionalno-emotivno-bihejvioralnoj terapiji (REBT).
Industrija
Ostalo
Veličina komapnije
do 10 zaposlenih
  • Kontakt
  • E-Mail
    krnetic@blic.net
  • Telefon (Fiksni)
    +387 65 560 512
Podijelite putem