Otvoreni put

Otvoreni put

 • Ostalo

tedenet.com/otvoreni-put

Postavite pitanje

Niste prijavljeni!

Prijavi se ili Registruj se da biste postavili pitanje
ili idite na kontakt stranu

O nama

"Otvoreni put" je nevladina organizacija registrovana 2009. godine sa sjedištem u Sarajevu. Kroz umrežavanje i profesionalni razvoj, mreža za razvoj omladinskog turizma nastoji da aktivno uključi i profesionalno podrži lokalnu omladinu i njihove organizacije, pojedince, firme, itd. u odgovornom razvoju različitih aktivnosti u oblasti omladinskog turizma u Bosni I Hercegovini. Vizija i ciljevi Vizija mreže je da uspostavi vrhunske standarde za profesionalne, odgovorne i inovativne akcije u oblasti omladinskog turizma kroz koordinirane partnerske akcije vladinog, nevladinog i poslovnog sektora uključenih u razvoj turizma u uopšte. Naši zajednički ciljevi i zadaci su da asistiramo i pomognemo mladima u lokalnim zajednicama i različitim organizacijama u kreiranju zaposlenja i angažovanja stanovništva na održiv i odgovoran način kroz različite aktivnosti u turizmu; da podržimo razvoj tržišno orijentisanih i ekonomsko održivih proizvoda u sektoru omladinskog turizma. Cilj mreže je da svi njeni članovi zajedno maksimalno iskoriste svoju kreativnost, energiju i ljubav prema prirodi. Otvoreni smo za suradnju sa svim pojedincima, orgaizacijama, firmama koje dijele ove vrijednosti. Koga predstavljamo? "Otvoreni put" je platforma za samoorganizaciju, umrežavanje i podršku organizacijama uključenih u razvoj omladinskog turizma u BiH, regiji, Evropi. Otvorena je za partnerstvo sa pojedincima, omladinskim organizacijama, poslovnim sektorom i vladajućim strukturama. Promovišemo i podržavamo: odgovorni turizam, zaštitu okoliša,razvoj zajednica, dijalog sa akterima vladinog i civilnog sektora. Mi smo mladi i energični i nastojimo se brzo razvijati. Članovi mreže imaju priliku sticanja znanja na različitima seminarima, sajmovima i praksi u inostranstvu, učestvovati u različitim programima obuke u oblasti turizma, omladinskog turizma s ciljem formiranja i poboljšanja vlastite ponude u omladinskom turizmu. Mreža također omogućava bržu i lakšu komunikaciju njenih članova, upoznavanje, uvezivanje sa drugim omladinskim mrežama, međusobno pomaganje i poticanje kreativnosti i inovativnosti. Kao član mreže Otvoreni Put, imate mogućnosti: • umrežavanja i uvezivanja turističke ponude • korištenja konsultacija i savjeta • razvoja turističkog proizvoda • povećati znanje obukom i treninzima • prodaje svojih proizvoda i ponude u BiH i inostranstvu • zastupanje svojih interesa članica mreže prema institucijama vlasti • pristupa informacijama vezanih za omladinski turizam • i, najvažnije, podrške u bilo kojim vlastitim kreativnim aktivnostima koje su u skladu sa ciljevima mreže
Industrija
Ostalo
Veličina komapnije
do 10 zaposlenih
 • Kompanija
 • Otvoreni put
 • Radnicka bb
  Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Kontakt
 • E-Mail
  otvoreniput@gmail.com
 • Telefon (Fax)
  033 922 528
 • Telefon (Fiksni)
  033 717 290
Podijelite putem